Ervaringen met de acute crisisketen

Amsterdam doet zijn best om mensen in een acute (GGZ) crisis zo goed mogelijk op te vangen. Maar lukt dat ook? We weten het eigenlijk niet.

Tot op heden worden ervaringen van mensen met acute crisiszorg niet in kaart gebracht. Dat moet anders vinden de betrokken partijen. De vraag is alleen nog: hoe dan? Om daar zicht op te krijgen is een onderzoek uitgevoerd waarin verschillende partijen gesproken zijn over wat nodig en mogelijk is. Er zijn gesprekken gevoerd met onder andere ervaringsdeskundigen, de politie, de ambulance, de gemeente, GGZ instellingen, de GGD en cliëntenraden. Op basis van alle informatie is een advies geschreven.

Als Centrum voor Cliëntervaringen pleiten wij ervoor om een zorgvuldige route te bewandelen bij het in kaart brengen van ervaringen. Dat wil zeggen dat de cliënt op een prettige manier zijn of haar eigen verhaal kan vertellen en ook zelf duiding mag geven aan het verhaal. Is het een positief verhaal of juist niet? Wat is het centrale thema?

Uiteindelijk is het doel dat de verhalen er toe leiden dat de zorg in de acute crisisketen gaat verbeteren. Daarom is ook geadviseerd om niet alleen verhalen in kaart te brengen, maar ook met elkaar af te spreken hoe die verhalen gebruikt gaan worden. Daarbij spelen cliëntenraden en ervaringsdeskundigen een belangrijke rol.

Het hele adviesrapport is hier te lezen. Heb je vragen of ideeën naar aanleiding hiervan? Neem gerust contact met ons op!

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Geïnteresseerd in ons eerdere onderzoek naar cliëntervaringen in de crisishulp? klik hier. […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *