Resultaten monitor Cliëntervaringen met de acute crisisketen

De resultaten van de monitor cliëntervaringen met de acute crisisketen zijn bekend. De monitor is een onderzoek dat nog meerdere jaren loopt, om zo in de gaten te kunnen houden of er veranderingen optreden in de crisisketen en in hoe cliënten deze ervaren. In het onderzoek staat centraal hoe de persoon in crisis het eerste contact met de politie en andere hulpverleners heeft ervaren, met als doel de eerste hulp die aan mensen in een acute crisis wordt gegeven, te verbeteren.

Als belangrijkste aandachtspunt kwam uit het onderzoek naar voren dat cliënten graag als mens benaderd willen worden. Daarbij hoort gelijkwaardig in gesprek gaan, serieus genomen worden, en oprechte belangstelling. Te vaak maakten mensen mee dat ze lomp werden bejegend, genegeerd of dat er niet naar hen werd geluisterd. Dit aandachtspunt is van toepassing op alle beroepsgroepen waar iemand die in een acute crisis zit mee te maken krijgt.

Ook viel op dat veel cliënten spraken over de inzet van dwang (separeren, dwangmedicatie, gedwongen opname) en dit als zeer ingrijpend hebben ervaren. Er zal gezocht moeten worden naar alternatieve interventies, en ook hier is in gesprek gaan met de client zelf van belang: een relatief groot aantal had zelf al eerder aan de bel getrokken of had duidelijke ideeën over hoe er anders gehandeld had kunnen worden.

Andere punten, onder andere over informatie verstrekken, de overgang van opname naar huis, ervaringsdeskundigheid en de behoefte om na de crisis erop terug te kunnen kijken en erover te kunnen praten, zijn te lezen in het volledige onderzoeksrapport: Cliëntervaringen met de acute crisishulp.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *