Voorlopige onderzoeksagenda CvC 2023

Op basis van ideeën van de kerngroep bestaande uit co-onderzoekers, ideeën van coördinatoren en onderzoekers van het CvC en ideeën van CvC-partners, onderverdeeld in vier thema’s

A: Ertoe doen en mee kunnen doen

 1. Hoe kan het onderwijs inclusiever worden? Welke kennis is er van- en welke aandacht voor leerlingen en studenten met niet-zichtbare beperkingen?
 2. Hoe kunnen we bewustwording van en begrip voor niet-zichtbare beperkingen vergroten?
 3. Hoe kan informatie vanuit de overheid toegankelijker worden voor een diverse doelgroep? Denk niet alleen aan laaggeletterdheid, maar ook aan hooggeletterdheid, jongeren, mensen die minder digitaal vaardig zijn, mensen met zintuigelijke en fysieke beperkingen, mensen met niet-zichtbare beperkingen (NAH, LVB, ASS, ADHD, prikkelgevoeligheid)
 4. Hoe kan informatie vanuit grote instellingen toegankelijker worden gemaakt? Denk aan NS, OV, ziekenhuizen, Rijksoverheid – ook gerelateerd aan Corona of andere ingrijpende gebeurtenissen. Begrip voor beperkingen, ook niet-zichtbare. Mogelijkheid tot uitzonderingen zoals de mogelijkheid tot meenemen van een begeleider.
 5. Hoe kunnen we de buurtteams toegankelijk maken voor mensen met een beperking of chronische aandoening en ook specifiek voor jongeren?
 6. Wat is het daadwerkelijke aanbod aan aangepaste sportplekken in Amsterdam? Hoe kunnen we dat aanbod vergroten en/of beter passend maken?

B: Alternatieve assistentie

 1. ICT en mensen met een beperking of chronische aandoening: hoe wordt ICT nu ingezet voor deze doelgroep? Hoe kan zij er meer profijt van hebben? Is er sprake van digitale eenzaamheid of digitale uitsluiting? En zo ja, hoe kan die worden tegengegaan?

C: Aandacht voor misbruik, misstanden en (sociale) onveiligheid

 1. Ideeën: Afhankelijkheid van hulpverleners (machtsverhoudingen/ -misbruik, buitenproportioneel toepassen van geweld bij gedwongen zorg) en afhankelijkheid van gemeente bij aanvragen,
 2. Machtsmisbruik door aanbieders van hulpmiddelen (alleen je eigen waar aanprijzen)
 3. Mishandeling binnen instellingen, o.a. jeugdzorg en verstandelijk gehandicaptenzorg
 4. Wat zijn recente ervaringen met de acute crisisketen? Hoe werken de beleidsverbeteringen uit in de praktijk?
 5. Hoe maak je onveiligheid thuis bespreekbaar onder jongeren? Wat helpt hierbij volgens slachtoffers en naasten?

D: Peer support en cliëntparticipatie

 1. Hoe geef je cliëntparticipatie en medezeggenschap nieuwe stijl vorm binnen eerstelijnsvoorzieningen zoals buurtteams, huisartsenpraktijken en
 2. Hoe geef je cliënten meer regie over onderzoek? (Casestudy opzetten community van co-onderzoekers)
 3. Monitoren van voortgang van het Lichthuis: wat gaat er goed en wat kan er nog verbeterd worden?