Wat verdwijnt in rapporten?

Intervisie co-onderzoekers
Afgelopen maand gingen een aantal co-onderzoekers in gesprek met Saskia Duijs, Barbara Groot en Christine Dedding (onderzoekers Amsterdam UMC en betrokken bij het Centrum voor Cliëntervaringen). Hun vraag was: wat zijn thema’s die onderhuids in onderzoeken spelen, maar die niet altijd besproken (kunnen) worden?

Ongelijkheden en discriminatie
Annyk, Melanie, Peter, Yvonne en Paula. Gesprekken die naar meer smaakten… Komende tijd zullen we een aantal mini-lezingen gaan organiseren over ‘kritische theorie’ en hierover in gesprek gaan. In hoeverre zijn deze theorieën toepasbaar in het dagelijkse leven? En in de onderzoeken van het CvC?

Ook dieren verdwijnen…
Daarnaast ontdekten we dat dieren een belangrijke rol spelen in het leven van mensen, en ook belangrijk zijn voor kwaliteit van leven. Echter dat bijvoorbeeld honden, nooit een plek in rapportages krijgen. Ze verdwijnen, omdat… ja, waarom precies? Ongelijkheid tussen mens en dier? Zijn dieren lager in een hiërarchie dat ze geen plek verdienen? Ook hierover gaan we komende tijd verder in gesprek.

Achtergrond
Hieronder nog wat achtergrond over de kern van het vraagstuk.
In participatief onderzoek staat het perspectief van bewoners, cliënten, ervaringsdeskundigen centraal. In verschillende onderzoeken hebben we samen met jullie geprobeerd om de ervaringen en de leefwereld zo goed mogelijk te verkennen en te beschrijven. Op de achtergrond worden deze ervaringen vaak gevormd door de bredere maatschappelijke context, waar verschillende machtsverschillen en ongelijkheden spelen. Machtsverschillen tussen professionals en cliënten of bewoners, ongelijkheid tussen arm en rijk, discriminatie, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, ongelijkheid tussen mensen en dieren, ga zo maar door. Deze thema’s komen niet vaak expliciet naar voren in onze rapporten, terwijl ze onderhuids vaak wel meespelen. We zouden graag met jullie doorpraten over jullie ervaring als co-onderzoekers hiermee. Hoe hebben jullie deze thema’s gezien tijdens jullie onderzoek? Is het zinvol om deze thema’s bespreekbaar te maken en zo ja, hoe kan dat het beste vormgegeven worden? En wat is er eigenlijk nodig om het gesprek hierover goed te voeren?  

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *