Resultaten onderzoek Aangepast Sporten

In 2023 voerden wij een onderzoek uit naar ervaringen en behoeften van Amsterdammers met een fysieke beperking en/of chronische aandoening op het gebied van sporten en bewegen. Het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) bracht aansluitend het huidige sportaanbod in kaart en haalde best practices op bij een aantal andere gemeenten.

De vraag naar dit onderzoek ontstond op intiatief van een aantal bezorgde sporters, omdat de sportlocatie bij Reade dreigde te sluiten. Via een actiegroep spraken zij in bij de gemeente, waarna door de raad een motie is ingediend. Een mooi voorbeeld van een vraag die vanuit onze achterban is ontstaan en heeft geleid tot deze waardevolle opdracht vanuit de gemeente Amsterdam. Met behulp van de uitkomsten werkt de gemeente aan een nieuwe visie op aangepast sporten voor de komende jaren.

Informatie over aangepast sporten kan beter
Veel respondenten geven aan moeite te hebben om een goede sport te vinden. Zo wordt er bij revalidatie of medische behandelingen vaak geen informatie verstrekt over de mogelijkheden, terwijl dit volgens respondenten de meest logische plek is om hierover geinformeerd te worden. Ook de informatie op de website van sportaanbieders is vaak niet volledig. De website van de gemeente, unieksporten.nl, was op het moment van ons onderzoek nog onvoldoende vindbaar en volledig. Ons advies luidt om op al deze punten te investeren in communicatie via verschillende kanalen, zodat het aanbod beter vindbaar en vollediger wordt.

Deskundige begeleiding is essentieel
Om goed mee te kunnen doen, is deskundige begeleiding essentieel. Dit is de reden dat het niet voor iedereen mogelijk is om mee te doen met een reguliere les. Een deskundige, zoals een fysiotherapeut, weet vaak goed waar grenzen liggen en waar iemand juist uitgedaagd mag worden. Hulpmiddelen en gerichte oefeningen zijn makkelijker in te zetten, waardoor de sporter minder onzeker is over zijn of haar mogelijkheden. Deze hulp is nog niet overal aanwezig, waardoor niet alle sportlocaties toegankelijk zijn. Wij adviseren de gemeente om sportaanbieders te helpen bij het werven van voldoende deskundige trainers.

Inclusief sporten niet altijd mogelijk
Inclusief sporten is voor veel mensen belangrijk. In de ideale wereld zouden sporters met een fysieke beperking of chronische aandoening het liefst sporten op dezelfde plek als sporters zonder beperkingen. In de praktijk ontbreekt het echter op reguliere sportlocaties vaak aan bereikbaarheid en toegankelijkheid van ruimtes, voldoende hulpmiddelen en voldoende deskundige begeleiding. Dat is de reden dat veel sporters op dit moment liever in een daartoe uitgeruste locatie sporten. Wij adviseren de gemeente om, naast verbeteren van diverse kleinere locaties, in alle vier de windstreken van de stad te zorgen voor een grotere, goed bereikbare sportlocatie met gevarieerd sportaanbod, die voldoet aan de normen voor inclusiviteit.

Het totale rapport is hier te vinden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *