Eerste uitkomsten aangepast sporten in Amsterdam

De gemeente Amsterdam gaat dit jaar een nieuwe visie ontwikkelen op aangepast sporten in Amsterdam. Om dit goed te doen wil de gemeente weten hoe het op dit moment staat met de vraag en het aanbod voor sporters vanaf 18 jaar met een fysieke beperking en/of chronische aandoening, en hoe deze beter op elkaar zijn aan te sluiten. Het Centrum voor Cliëntervaringen heeft hier samen met het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) onderzoek naar gedaan; CvC naar de vraagkant en AISS naar de aanbodkant.

Om de vraag in beeld te brengen heeft het CvC 17 diepte-interviews gehouden onder Amsterdammers met een fysieke beperking en/of chronische aandoening. Het betrof een zeer diverse groep: sporters en niet-sporters, tussen 18 en 88 jaar oud, uit alle stadsdelen, met verschillende beperkingen en verschillende sport- en beweegbehoeften.

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat Amsterdammers die willen sporten, dit niet altijd kunnen. Dit heeft verschillende redenen: allereerst is het aangepast sportaanbod niet in alle stadsdelen toereikend. Omdat het (aangepast) openbaar vervoer momenteel te wensen overlaat, is het voor veel mensen moeilijk of zelfs onmogelijk om ver te reizen voor hun sport. Liefst sporten mensen inclusief, dat wil zeggen op dezelfde locatie als mensen zonder beperking. Op dit moment is dat vaak niet mogelijk, omdat het aanbod op reguliere sportlocaties onvoldoende toegankelijk is en mensen zonder beperking niet sporten op locaties met een aangepast sportaanbod. Deskundige begeleiding met kennis van de specifieke aandoening is voor veel mensen essentieel om veilig te kunnen sporten. Deze ontbreekt op veel reguliere sportlocaties.

Verder blijkt het sport- en beweegaanbod vaak onvoldoende bekend bij de Amsterdammers. Zoeken op internet levert niet altijd iets op. Behandelaars, (revalidatie)artsen en fysiotherapeuten weten vaak niet goed door te verwijzen, terwijl dit voor veel mensen de meest logische plek is om geïnformeerd te worden over het aanbod. De website www.unieksporten.nl is nog in ontwikkeling en geeft inmiddels een mooi overzicht van het aangepaste sportaanbod in Amsterdam. De website is echter bij veel mensen nog onbekend. Tenslotte zien we dat de betaalbaarheid voor veel mensen een probleem is; het georganiseerd sporten is relatief duur en de regelgeving voor subsidies (te) ingewikkeld.

We hebben op basis van deze uitkomsten vier aanbevelingen gedaan:

1. Vergroot de kennis over de sportmogelijkheden
2. Werk aan betaalbaarheid en duidelijke regelgeving
3. Vergroot de inclusiviteit
4. Verbeter het (aangepast) openbaar vervoer

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Mireille Koomen, onderzoeker. (020) 75 25 100 m.koomen@clientenbelangamsterdam.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *