Dementie Museum

Het Dementie Museum wil een plek zijn, waar mensen die op welke wijze dan ook te maken hebben met dementie zich kunnen opladen. Door nieuwe ervaringen en inzichten kunnen bezoekers met hernieuwde energie omgaan met de gevolgen van dementie. Voor meer informatie klik hier: Dementie Museum – Inspiratie voor professionals in het werkveld dementie
Het Dementie Museum is in 2022 overgenomen door Cliëntenbelang Amsterdam. We willen de kennis en werkwijze van het museum graag delen en uitbreiden via het Centrum voor Cliëntervaringen.