Community voor co-onderzoekers

Afgelopen jaren hebben we een een netwerk opgebouwd met co-onderzoekers in diverse participatieve onderzoekstrajecten. Dit zijn mensen met diverse doorleefde ervaringen, op allerlei terreinen, die actief een rol hebben gespeeld in de onderzoeken als co-onderzoeker.

Als Centrum voor Cliëntervaringen willen we dit netwerk uitbouwen tot een community voor co-onderzoekers. En deze community ondersteunen met intervisie en training.  Daarin kunnen vragen aanbod komen als: Wat is nu precies mijn ervaringsdeskundigheid?  En hoe komt deze in de onderzoeken in samenwerking met (academisch of praktijk)onderzoekers tot hun recht? Hoe werk je goed samen? Wat ‘verdwijnt’ soms in onderzoeken?

De groep co-onderzoekers komt eens per 3 maanden bijeen. Interesse om co-onderzoeker te worden? Aanmelden voor de bijeenkomsten? Meld je aan.