WerkPlaats Ervaringskennis

Ontstaan WerkPlaats
Vanuit een samenwerking met Windesheim, onder andere met lector Alie Weerman, is de Werkplaats Ervaringskennis gestart. Een 14-tal bijeenkomsten met deelnemers die kennismaken met ervaringsdeskundigheid op creatieve wijze. De eerste WerkPlaats vond plaats in Amsterdam, gefinancierd door de afdeling WPI van de gemeente Amsterdam.

Visie en aanpak WerkPlaats
De benadering van de ‘WerkPlaats Ervaringskennis’ is tekenend voor de aanpak en visie van werken in dit traject, namelijk:

  • Centraal staat het expliciteren van ‘ervaringskennis’ door het delen van ervaringsverhalen en het zoeken naar verschillen en overeenkomsten binnen de groep deelnemers. Door het vinden van een rode draad wordt persoonlijke ervaringskennis collectief, en daarmee bruikbaar en inzetbaar voor een grote groep klanten.
  • In co-creatie met deelnemers en facilitators ‘werken’ aan creatieve producten die verborgen ervaringskennis naar buiten brengen.
  • De WerkPlaats als collectief deelt de creatieve producten met klantmanagers en andere relevante betrokkenen in een soort ‘atelier’ en ‘expositie’ om in dialoog te gaan over deze kennis en begrip voor elkaars perspectief te krijgen.

Academische onderbouwing visie en aanpak
De filosofie van de WerkPlaats is academisch onderbouwd vanuit verschillende disciplines (sociaal werk, art-based research, participatief actieonderzoek). Ervaringskennis is een bijzondere vorm van kennis, zoals uitgelegd in het proefschrift van Alie Weerman (2016): het is…

  • …. doorleefde kennis ‘vanuit’ een situatie
  • … impliciete kennis, die vaak niet duidelijk zichtbaar is
  • … kennis waarvan de bezitters nogal eens menen dat het niet van belang zou zijn.
  • … kennis die ‘embodied’ is, die in je lijf en systeem zit, die je (vaak onbewust) meedraagt.

De visie van de WerkPlaats is dat we ervaringskennis in de WerkPlaats met elkaar expliciet maken en hier samen met betrokkenen van organisaties en instellingen van leren. Deze visie is de lijn van het emancipatorisch onderzoek en opleiden van Paulo Freire (1790), die onzichtbare verborgen kennis uit de dagelijkse praktijk van arbeiders uitvergrootte en terugkoppelde naar de experts en bestuurders die hiervan leerden. De intentie is sociale veranderingen in gang te zetten vanuit ervaringskennis in relatie tot professionele en academische kennis.

Omdat ervaringskennis niet direct uitgedrukt kan worden in theorieën of in panklare adviezen of tips, heeft de WerkPlaats gezocht naar manieren om middels creativiteit en kunst deze verborgen kennis te ontdekken en openbaren. De kennis te uitten op een manier die recht doet aan beleving, aan een nieuw perspectief, aan emotie en het lastig verwoordbare. Vaak versluieren schaamte, stigma en zelfstigma de kennis die men heeft.

Rapportage met links naar kunstvormen

Lees en beleef hier de verhalen en uitingen van mensen die leven in de bijstand, en tips en ideeën voor samenwerking: Werkplaats Ervaringskennis (2019).

Meer informatie

Barbara Groot, b.groot@amsterdamumc.nl, 06-15907823

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *