Participatie ingewikkeld? Open Space sessie voor partners

Op 9 juli 2019 komen we als partners weer bij elkaar. Ervaringen uitwisselen, reflectie en samen zijn met gelijkgestemden. Het concept is ‘Open Space‘: iedereen kan zijn eigen thema of vraag inbrengen en bediscussiëren met een gemêleerd gezelschap van partners (ervaringsdeskundigen, zorg- en welzijnsprofessionals, onderzoekers, bestuurders, onderwijs, studenten en meer….).

De volgende ‘spaces’ die zich hebben gemeld: 

  1. Ervaringsdeskundigen worden veelal ad-hoc bij korte termijn projecten betrokken. Hierdoor doen ze ertoe. Als het project eindigt, valt dat weg en is het van belang voor je eigen existentie om weer invulling hieraan te geven. Is iedereen zich hiervan bewust en hoe ondersteun je elkaar hierin? (Ruud van Zuijlen – ervaringsdeskundige)
  2. Het CvC wil een plek bieden waar ruimte wordt gecreëerd om kwetsbaarheden en ingewikkeldheden m.b.t. participatie te bespreken. Echter, is dit ook wat het CvC biedt? Wat biedt het CvC eigenlijk? En hoe kunnen we het ‘goede’ uitbouwen? (Tineke Abma – mede-initator CvC)
  3. Onderwijs en ervaringsdeskundigen: wanneer wel, wanneer niet? Wat moeten we met Ervaringsdeskundigheid in het onderwijs, bijvoorbeeld op de Hogeschool? (Pauline Sedney – Hogeschool van Amsterdam)
  4. Clientenparticipatie in netwerken of multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, ingewikkeld? Het is vaak al zo complex om het van de grond te krijgen. Maar wat kan het bieden? En wat kunnen we leren uit andere settings? (Chiel Peters – Elaa)
  5. Input voor position paper vanuit Centrum voor Clientervaringen over ‘Ervaringsdeskundigheid’ (Deborah Lauria  – Clientenbelang Amsterdam / Barbara Groot – / Centrum voor Clientervaringen)
  6. Hoe kan het thema Huiselijk geweld en kindermishandeling meer aandacht krijgen bij vakopleidingen, scholen, in beleid en in zorg- en welzijnswerk vanuit de krachten van het CvC? (Ted Kloosterboer en Zohra Bourik – Praat!)

Programma
14.00-14.30 uur.    Inleiding met reflecties op participatie van Eric Hisgen (bestuurder
Amstelring, betrokken bij CvC vanaf eerste uur)

14.30-14.50 uur.    Opening Open Space met pitches over ingewikkelden in participatie

15.00-16.20 uur.   Open Space hoeken (2 rondes)

16.20-16.30 uur.   Maken van het kwartet als samenvatting per hoek

16.30-17.00 uur.  Delen van de kwartetten onder het genot van wat fris

Kom je ook? Meld je hieronder aan. Je kunt hier ook onderwerpen inbrengen die je graag op de agenda zet.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *