Onderzoek naar cliëntervaringen in de crisishulp

We doen onderzoek naar ervaringen van mensen die met een acute psychische crisis te maken hebben gehad, waarbij ook de politie betrokken was.

We willen weten hoe de persoon in crisis het eerste contact en de eerste acties van politie en andere hulpverleners heeft ervaren. Hoe tevreden was de cliënt met de hulp, beslissingen en behandeling door alle betrokken hulpverleners (politie, ambulance, Spoedeisende Psychiatrie, GGD)? Daarvoor bevragen we mensen uit Amsterdam/Amstelland die in de afgelopen 24 maanden (2 jaar) in een acute crisissituatie zijn beland waarbij de politie betrokken was. De crisis uitte zich in (tijdelijke) verwarring of kwam doordat de persoon psychisch in nood was.

Het doel is om de eerste hulp die in een acute crisis wordt gegeven, te verbeteren. Het onderzoek zal inzicht geven in hoe cliënten deze hulp ervaren. Zo kunnen we verbeterpunten opstellen die we met organisaties die hulp bieden kunnen bespreken. Hiermee kan de aanpak in crisissituaties veranderd en verbeterd worden.

Onderzoeksmethode
We werken samen met ervaringsdeskundigen. Zij zijn betrokken bij de opzet en uitvoering van het onderzoek als ook bij de duiding van de resultaten. We halen de cliëntervaringen op middels face-to-face interviews. Om te voorkomen dat de duiding van de ervaring te veel bij de onderzoekers komt te liggen, werken we in dit project met twee interviewmomenten.

Interviews
In het eerste interview halen we de individuele ervaringen op. Met een tweede interview gaan we nader in op een aantal relevante uitspraken uit het eerste interview. We vragen dan na of ze bepaalde uitspraken nader willen duiden, en of die ervaringen positief of negatief waren.

De interviews duren maximaal één uur en vinden plaats op een locatie naar keuze van de respondent. Dat kan bij Cliëntenbelang, bij de respondent thuis of op een andere plek (café, buurthuis) zijn.

Doe mee en deel jouw ervaringen met de crisishulp! 
Heb je te maken gehad met crisishulp waarbij de politie betrokken was? Wil je ons helpen om de acute crisishulp te verbeteren? Vond jouw ervaring ergens in de afgelopen 2 jaar plaats? Dan willen we graag met je in gesprek. Je ontvangt 80 euro (voor 2 gesprekken). Neem contact op met Dorine van Lennep via 0620307855 of d.vanlennep@clientenbelangamsterdam.nl.

Betrokken partners en samenwerking Onderzoeksteam
Het onderzoeksteam bestaat uit medewerkers van Cliëntenbelang (projectleiding in samenwerking met ervaringsdeskundigen) en wordt begeleid door onderzoekers van de GGD en het Amsterdam UMC. Deze drie organisaties werken voor dit onderzoek samen in het Centrum voor Cliëntervaringen in opdracht van de afdeling Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit (OJZD) van de gemeente Amsterdam.

 

Geïnteresseerd in ons eerdere onderzoek naar cliëntervaringen in de crisishulp? klik hier.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *