Eerste ervaringen met de Buurtteams

Het Centrum voor Cliëntervaringen en Meetellen Amsterdam deden samen onderzoek naar de eerste ervaringen van Amsterdammers met de buurtteams. Vanaf 1 april 2021 kunnen Amsterdammers bij een van de 34 buurtteams terecht voor vragen over zorg, gezondheid, wonen, geld, werk, ontmoeten en veiligheid. De gemeente wilde weten hoe inwoners “hun” buurtteam ervaren. Het ging hierbij o.a. om de ervaringen qua toegankelijkheid, je welkom voelen, gehoord worden en vertrouwen in de voorgestelde ondersteuning.

De buurtteams werden verschillend ervaren. Wat in ieder geval moet verbeteren is de toegankelijkheid van een aantal buurtteamlocaties. Een meerderheid voelde zich welkom bij de buurtteams. Soms moest er lang worden gewacht op antwoord of vervolgacties. Ook kon niet elke vraag door het buurtteam zelf opgepakt worden.

Voor meer informatie zie de infographic door op deze link te klikken of het uitgebreidere verslag door op deze link te klikken.

Het Centrum voor Cliëntervaringen en Meetellen Amsterdam werken in opdracht van de gemeente aan een vervolgonderzoek naar de ervaringen van cliënten die voorheen ambulante ondersteuning van een zorgaanbieder ontvingen en die inmiddels zijn overgedragen aan de buurtteams. Ook hier gaat weer om een participatief actieonderzoek, waarbij ervaringsdeskundigen onderdeel uitmaken van het onderzoeksteam. En waarbij het onderzoek gericht is op een verbetering van de praktijk.