Stimuleren van zelfredzaamheid een hele klus, aldus wijkverpleegkundigen

Het stimuleren van meer zelfredzaamheid van cliënten is geen makkelijke taak. In opdracht van Amstelring Wijkzorg deden we onderzoek naar het concept ‘zelfredzaamheid’. Cliënten geven aan dat zelfredzaamheid juist ‘dankzij zorg’ vormgegeven worden. Het overnemen van zorgtaken door professionele zorg maakt dat cliënten tijd en energie overhouden wat voor hen belangrijk. Dit was nieuw voor veel wijkverpleegkundigen. Een eye-opener voor veel wijkverpleegkundigen in werksessies met medewerkers van Amstelring Wijkzorg.

Conclusies

  • Stimulans van zelfredzaamheid kost in eerste instantie vaak meer tijd voordat het tijd oplevert.
  • Partnerschap met mantelzorgers is van groot belang om zelfredzaamheid te stimuleren.
  • Buren hulp gedijt vooral in langdurige, wederkerige vriendschapsrelaties.
  • Snelle communicatie en flexibiliteit in de zelfsturende teams draagt bij aan de ervaren regie van cliënten.
  • Cliënten zijn veelal niet bewust van het moment van de indicatiestelling, waardoor ze geen regie ervaren.
  • Goede zorg is ook preventie van overbelasting van mantelzorgers.
  • Soms is in plaats van minder juist meer professionele zorg nodig om zwaardere zorg te voorkomen. Cliënten kunnen zo hun sociale netwerk en daardoor zelfredzaamheid behouden.
  • Professionals doen vaak net een stapje extra bij mensen met een beperkt sociaal netwerk: ‘verborgen vrijwilligerswerk’ van zorgmedewerkers. Deze hulp blijft vaak onbenoemd en onbesproken binnen de organisatie.

Meer lezen?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *