Informele zorg beperkt benut door wijkzorg

De transitie in de wijkzorg komt traag op gang. In 2014 werkten wijkzorgnetwerken veelal op de vertrouwde werkwijze. In opdracht van gemeente Amsterdam deden we een evaluatie van de pilots van wijkzorg in Amsterdam. Hierin zagen we dat de wijkzorg mogelijkheden voor de inzet van informele zorg nog onderbenut laat. Er is ondersteuning nodig van de wijkzorg om deze informele zorg te realiseren!

CONCLUSIES
  • De ontvangen zorg is vaak formeel.
  • Informele zorg (buren, vrienden, vrijwilligers) wordt weinig tot niet ingezet.
  • Een grote groep cliënten is beperkt sociaal zelfredzaam, dat wil zeggen heeft niet of een beperkt netwerk en sociale vaardigheden om de zorg (informeel of formeel) te organiseren.
  • Er is onwetendheid onder cliënten ten aanzien van zorg/ondersteuning: wat kan, wat is mogelijk, waar is informatie te vinden?
  • Cliënten beleven het moment van intake niet bewust en missen soms ondersteuning (vrienden, familie, buren of bijv. de organisatie MEE).
  • Het ondersteuningsplan is geen gezamenlijk ontwikkeld document: het is veelal onbekend bij cliënten.

Meer lezen?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *