Corona: verhalen en creatieve oplossingen

Corona-tijden zijn niet makkelijk. Samen leren over omgaan met Corona? En lessen en creatieve oplossingen delen met beleidsmakers? Doe mee.

Niet makkelijk
Cliënten van de Wmo, jeugdhulp, zorg en participatie. Mantelzorgers, jongeren, kinderen die niet naar school mogen, mensen met een licht-verstandelijke beperking. Een trits aan ‘kwetsbare doelgroepen’ waar onder andere de krant momenteel over schrijft als ‘burgers in nood’. Een paar voorbeelden van onze co-onderzoekers. Alleenstaande moeders met jonge kinderen met weinig geld in Corona-tijden…

“Hoofdpijn!!! Normaliter loop ik alle supermarkten af voor de koopjes om rond te komen. Nu mag ik zelfs de supermarkt niet in samen met mijn kinderen. Laat staan dat ik ze les kan geven nu…”

Ook mensen die afgelopen jaren ervaringen met crisis hadden, hebben het moeilijk. Herinneringen aan een opnametijd komen in alle hevigheid terug.

“Ik denk steeds dat ik vrijheden heb verdiend, als ik een rondje buiten loop.”  

Keihard
De Corona-maatregelen treffen hen keihard. Ze kunnen hun zorgen vaak minder goed delen in verband met een kleiner netwerk, wonen in minder ruime en gehorige huizen, in wijken waar ‘een frisse neus halen’ niet altijd aantrekkelijk is. Social distancing is in deze wijken lastiger, maar social connection ook. Eenzaamheid ligt op de loer, maar ook sociale isolatie en marginalisatie. Veel sociale initiatieven spelen in op diverse groepen, maar… die sluiten niet altijd aan bij de behoefte van deze mensen in kwetsbare omstandigheden.

Helpen, maar hoe dan?
De wereld van de mensen in kwetsbare omstandigheden ligt soms veraf van de eigen ervaringen van beleidsmakers die de regie in handen hebben en verantwoordelijk zijn voor de regelingen en hulpacties voor diverse groepen. Gemeentelijke instanties willen graag helpen, maar weten niet goed hoe deze groep te bereiken en wat zinvol is. In dit project willen we stimuleren dat de mensen in kwetsbare omstandigheden in gezamenlijkheid creatieve oplossingen delen en bedenken. Ieder mens heeft veerkracht, en juist mensen in kwetsbare situaties moeten altijd vaak creatief zijn. Ze ontwikkelen in de dagelijkse praktijk oplossingen voor het omgaan met Coronatijden door trial en error. Echter, deze groepen zijn minder in de gelegenheid om (online) ideeën uit te wisselen, en samen van elkaar te leren, en te komen tot creatieve oplossingen die werken. Ze zitten veelal alleen opgesloten in hun eigen overleefstand…

Het perspectief en de oplossingen vanuit de ‘stille’ 
Mensen hebben allen een eigen perspectief en beleving van de huidige Corona tijd, en dit perspectief van mensen die minder makkelijk bij journalisten aan de bel trekken, verdient een stem! Ook wel het ‘stille’ perspectief. En ook deze groep mensen heeft creatieve oplossingen voor Corona. Deze moeten worden gehoord en meegenomen in beleid en praktijk!

Ons PAR onderzoek heeft tot doel:

  • Sociale steun, door een gezamenlijk luisterend oor te bieden voor ervaringsverhalen en zorgen
  • Samen leren, door uitwisselen en analyseren van verhalen
  • Samen oplossingsrichtingen identificeren voor de korte en lange termijn.
  • Breed delen van creatieve oplossingsrichtingen voor mensen in vergelijkbare omstandigheden
  • Samen met beleidsmakers, bestuurders en onderwijs acties oppakken die actueel zijn.

Meedoen?

Vul deze link in! Alvast dank!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *